Promo ends in:

  30% DAILY SINGAPORE NATIONAL DAY

  • Promosi ini terbuka kepada semua ahli aktif dan ahli baharu MAS8 SG.

  • Promosi ini bermula dari 09/08/2022 12:00:00 PM sehingga 10/08/2022 11:59:59 AM.

  • Deposit minimum ialah SGD 50.

  • Ganjaran maksimum ialah SGD 86.

  • Pengeluaran perlu memenuhi syarat 5 kali rollover (gulingan).

  • Bonus adalah untuk tujuan hiburan permainan sahaja, dan terhad kepada 1 orang, 1 isi rumah, 1 alamat, 1 alamat IP, 1 alamat e-mel, 1 nombor telefon, 1 akaun bank deposit dan pengeluaran, dan 1 akaun berdaftar, dan bukan menggunakan komputer kongsi.  Sebarang pelanggaran terma dan syarat akan mengakibatkan pembatalan dan pelucutan deposit dan ganjaran mengikut budi bicara mutlak MAS8.

  • Sebarang pertaruhan yang bertentangan, batal atau seri tidak akan dikira sebagai gulingan yang sah.

  • MAS8 berhak mengubah suai, membatalkan, menggantung atau menamatkan promosi dan/atau menukar terma promosi di atas pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu.

  • MAS8 berhak meminta dokumen pengenalan diri yang berkaitan daripada ahli untuk menyemak sama ada ahli menyalahgunakan akaun / tidak memenuhi syarat promosi.

  • Setelah disahkan jika individu/ pasukan/ organisasi disyaki menipu/ menyalahgunakan bonus dengan cara yang tidak jujur atau penipuan, MAS8 berhak membekukan keuntungan dan baki akaun yang berkaitan.

  • Peserta mesti menerima dan mematuhi semua terma di atas dan semua terma dan syarat di laman web MAS8.

  Promo berakhir pada:

  MAS8 MONTHLY ROLLOVER CHALLENGE

  SLOTS&SPORTS
  • Promosi ini terbuka untuk semua ahli MAS8.

  • Papan keputusan akan dikemas kini pada 03:00PM setiap hari.

  • Keputusan akan diumumkan pada 3 haribulan bulan berikutnya.

  • Keputusan bulanan akan dikira pada akhir bulan.

  • Sekiranya mata GP tidak digunakan dalam setengah tahun, 30% daripadanya akan dipotong.

  Promo berakhir pada:

  10% Tambah Nilai Harian Bola Sepak

  • Bonus Tambah Nilai Harian Bola Sepak 10% ini terbuka kepada semua Ahli MAS8.

  • Promosi ini hanya sah untuk permainan bola sepak sahaja.

  • Promosi ini hanya boleh  dituntut sekali sahaja dalam sehari.

  • Bonus Tambah Nilai Harian Bola Sepak 10% akan dikreditkan selepas anda membuat deposit minimum MYR/SGD 50 & ke atas.

  • Promosi bonus ini adalah tertakluk kepada keperluan rollover (gulingan) 3 kali.

  • Contoh:

  • Deposit : MYR/SGD 100 + 10% = MYR/SGD 110

  • Rollover : MYR/SGD 110 x 3 Rollover = MYR/SGD 330

  • Amaun maksimum bonus ini hanya sehingga MYR/SGD 236.

  • Promosi bonus ini adalah untuk diggunakan dalam permainan bola sepak.Untuk pertaruhan Sportsbook, keperluan gulingan bonus adalah berdasarkan % bonus yang dipilih dan daripada pertaruhan pada odds 1.50 dan ke atas.

  • Promosi ini tidak boleh digunakan dengan mana-mana promosi lain yang sedia ada.

  • Setiap pemain hanya dibenarkan menggunakan satu akaun berdaftar di MAS8. Jika anda didapati menggunakan lebih daripada satu akaun, MAS8 berhak menamatkan akaun anda dan membekukan kredit anda selama-lamanya.

  Promo berakhir pada:

  5% Tambah Nilai Harian Bola Sepak

  • Bonus Tambah Nilai Harian Bola Sepak 5% ini terbuka kepada semua Ahli MAS8.

  • Promosi ini hanya sah untuk permainan bola sepak sahaja.

  • Promosi ini hanya boleh  dituntut sekali sahaja dalam sehari.

  • Bonus Tambah Nilai Harian Bola Sepak 10% akan dikreditkan selepas anda membuat deposit minimum MYR/SGD 50 & ke atas.

  • Promosi bonus ini adalah tertakluk kepada keperluan rollover (gulingan) 1 kali.

  • Contoh:

  • Deposit : MYR/SGD 100 + 5% = MYR/SGD 105

  • Rollover : MYR/SGD 105 x 1 Rollover = MYR/SGD 105

  • Amaun maksimum bonus ini hanya sehingga MYR/SGD 129.

  • Promosi bonus ini adalah untuk diggunakan dalam permainan bola sepak.Untuk pertaruhan Sportsbook, keperluan gulingan bonus adalah berdasarkan % bonus yang dipilih dan daripada pertaruhan pada odds 1.50 dan ke atas.

  • Promosi ini tidak boleh digunakan dengan mana-mana promosi lain yang sedia ada.

  • Setiap pemain hanya dibenarkan menggunakan satu akaun berdaftar di MAS8. Jika anda didapati menggunakan lebih daripada satu akaun, MAS8 berhak menamatkan akaun anda dan membekukan kredit anda selama-lamanya.

  Promo berakhir pada:

  100% WELCOME BONUS FOR CASINO

  Minimum Deposit Bonus (100% up to) Rollover
  MYR 50
  MYR582
  x20
  • Promosi ini terbuka kepada semua ahli baharu dengan deposit pertama bagi Live Casino.

  • Deposit minimum ialah MYR 50 dan ke atas dan bonus maksimum ialah MYR 582.

  • Promosi ini hanya untuk AHLI BARU sahaja.

  • Promosi ini sah untuk semua pembekal kasino, kecuali ALLBET.

  • Anda hanya boleh menikmati satu bonus aktif pada satu-satu masa sahaja.  Untuk menuntut bonus lain, bonus aktif semasa mesti diselesaikan atau ditutup terlebih dahulu.

  • Bonus memerlukan syarat 20x (deposit + bonus) keperluan pergulingan (rollover).  Pertaruhan pada mana-mana permainan kasino adalah sah untuk keperluan pertaruhan ini.  Semua permainan baccarat dan permainan rolet hanya menyumbang 25% kepada syarat pergulingan.

  • Amaun bonus deposit perlu diguling 20 kali sebelum pengeluaran atau pemindahan.  Sila rujuk kepada contoh di bawah untuk struktur pembayaran bonus dan syarat pergulingan.

  • CONTOH:

  • Deposit :Rm50

  • Bonus : MYR 50 + 100% = MYR 100

  • Rollover : MYR 100 x 20 Rollover = MYR 2000

  • Sebarang pertaruhan bertentangan atau seri tidak akan diambil kira dalam pengiraan syarat keperluan pergulingan(rollover).

  • Setiap pemain hanya dibenarkan untuk menggunakan satu akaun berdaftar di Mas8.  Jika kami mendapati pemain menggunakan lebih daripada satu akaun, Mas8 berhak menamatkan akaun tersebut dan kredit akan dibekukan selama-lamanya.

  • Mas8 berhak mengubah suai, menukar atau menamatkan promosi ini tanpa notis terlebih dahulu.

  • Promosi ini turut tertakluk pada  Terma & Syarat am yang lain.

  Promo berakhir pada:

  100% WELCOME BONUS FOR SLOTS

  Minimum Deposit Bonus (100% up to) Rollover
  MYR 50
  MYR 582
  x20
  • Promosi ini terbuka kepada semua  ahli baharu dengan deposit pertama bagi Slot Game sahaja.

  • Deposit minimum ialah MYR 50 dan ke atas, dan bonus maksimum ialah MYR 582.

  • Promosi ini hanya untuk AHLI BARU sahaja.

  • Promosi bonus ini tertakluk pada syarat 20x kali keperluan pergulingan (rollover)

  • CONTOH:

  • Bonus : MYR 50 + 100% = MYR 100

  • Rollover : MYR 100 x 20 Rollover = MYR 2000

  • Ahli hanya boleh mempunyai satu bonus aktif pada satu-satu masa.  Untuk menuntut bonus lain, bonus aktif semasa perlu diselesaikan atau ditutup terlebih dahulu.

  • Setiap pemain hanya dibenarkan mempunyai satu akaun berdaftar di Mas8.  Jika kami mendapati pemain menggunakan lebih daripada satu akaun, Mas8 berhak menamatkan akaun tersebut dan kredit akan dibekukan selama-lamanya.

  • Mas8 mempunyai hak untuk mengubah suai, menukar atau menamatkan promosi ini tanpa notis terlebih dahulu.

  • Promosi ini turut tertakluk pada Terma & Syarat am yang lain.

  Promo berakhir pada:

  160% WELCOME BONUS FOR SPORTSBOOK

  Minimum Deposit Bonus (100% up to) Rollover
  MYR 50
  MYR 411
  x20
  • Promosi ini sah untuk semua ahli baharu dengan deposit pertama untuk Sportsbook sahaja.

  • Deposit minimum ialah MYR 50 & ke atas, dan bonus maksimum adalah sehingga MYR 411.

  • Promosi ini hanya untuk AHLI BARU sahaja.

  • Promosi ini hanya sah untuk pertaruhan dalam Sportsbook melalui platform M-Sport dan S-Sport.

  • Ahli hanya boleh menikmati satu bonus aktif pada satu-satu masa sahaja. Untuk menuntut bonus yang lain, bonus aktif semasa perlu diselesaikan atau ditutup terlebih dahulu.

  • romosi bonus ini tertakluk kepada keperluan Rollover (pergulingan) 20x kali.

  • CONTOH:

  • Deposit : MYR 100 + 160% = MYR 260

  • Rollover : MYR 260 x 20 Rollover = MYR 5200

  • Mana-mana pertaruhan pada dua bahagian yang bertentangan atau keputusan seri tidak akan diambil kira dalam pengiraan keperluan pergulingan.

  • Untuk pertaruhan Sportsbook, peralihan bonus adalah berdasarkan % bonus yang dipilih dan daripada pertaruhan pada “odds” 1.50 dan ke atas.

  • Mas8 mempunyai hak untuk mengubah suai, menukar atau menamatkan promosi tanpa notis terlebih dahulu.

  • Setiap pemain hanya dibenarkan mempunyai satu akaun berdaftar di Mas8. Jika kami mendapati pemain mencipta lebih daripada satu akaun, Mas8 berhak untuk menamatkan akaun dan kredit akan dibekukan selama-lamanya.

  • Terma & Syarat Am Promosi dikenakan.

  Promo berakhir pada:

  Play any slot games and receive up to 1.3% instant rebate!

  Make the most out of your Mas8 Slots experience with our latest offering

  VIP Level Instant Rebates
  Crown 1.30%
  Diamond 1.10%
  Gold 0.90%
  Silver 0.80%
  • Promosi ini sah untuk semua pemain Mas8.

  • Rebat slot pertaruhan untuk pemain adalah berdasarkan tahap VIP mereka di mana ia akan dikreditkan secara automatik ke dalam akaun mereka sebagai tunai.

  • Anda boleh merujuk halaman VIP di sini untuk maklumat lanjut.

  • Rebat tidak memerlukan syarat pertaruhan.

  • Hanya satu akaun bagi setiap pemain dibenarkan. Pemain yang membuka akaun berbilang atau menggunakan akaun penipuan tidak akan layak untuk promosi ini dan dana mereka mungkin dilucutkan, malah akaun dibekukan.

  • Mas8 mempunyai hak untuk meminda, membatalkan, menolak atau menuntut semula sebarang promosi mengikut budi bicara mutlak kami.

  • Mas8 reserves the right to make the final decision.

  • Terma & Syarat am yang lain turut terpakai.

  Promo berakhir pada:

  CORRECT SCORE REVERSE STREAK CHALLENGE

  Correct Score Reverse Streak Tickets Rewards
  Total BetRewardsTotal BetRewardsTotal BetRewardsTotal BetRewards
  5 Ticket500102,5003010,0005025,00070
  7 Ticket700203,5005014,0007035,00080
  9 Ticket900304,50010018,00018045,000280
  12 Ticket1,200706,00016024,00028060,000500

  • Ganjaran ini terbuka kepada semua pemain MAS8. Untuk kelayakan secara automatik, pilih (NO BONUS) dengan hanya deposit tambah nilai minimum  MYR/SGD/USDT 30 (atau nilai mata wang yang setara).

  • Cabaran berturut-turut kemenangan hanya terpakai untuk pertaruhan pada S-SPORT LAY CORRECT SCORE sahaja.

  • Kemenangan berturut-turut adalah berdasarkan jumlah pertaruhan dan tiket berkenaan.

  • Pengiraan masa cabaran kemenangan berturut-turut akan mula dikira setiap hari Isnin dari 12 tengah hari hingga 11.59:59 pagi, selepas anda membuat pertaruhan pertama anda pada platform permainan S-SPORT LAY CORRECT SCORE.

  • Selepas berjaya memenangi 5 tiket berturut-turut, ahli mesti menghubungi Khidmat Pelanggan kami untuk mengesahkan sama ada anda ingin meneruskan cabaran sehingga tiket ke-7. Jika kami tidak dimaklumkan, ia akan dianggap sebagai meneruskan cabaran secara automatik, dan jika rentak kemenangan anda terputus pada tiket ke-6, anda tidak berhak menuntut ganjaran kemenangan berturut-turut untuk kemenaggan cabaran 5 tiket yang pertama.

  • Rentak kemenangan hanya boleh diletakkan dalam kategori baharu selepas anda selesai menyertai cabaran tersebut dengan tiket yang diperlukan. Jika anda meletakkan pertaruhan dalam kategori yang berbeza, ganjaran anda hanya boleh dikira berdasarkan pertaruhan minimum anda.

  • Untuk setiap penyertaan, anda mesti mengikut kategori jumlah pertaruhan dan tiket. Hanya satu daripada ganjaran dibenarkan untuk cabaran kemenangan berturut-turut.

  •  Contoh
  • Jumlah Pertaruhan 1200
  • Rentak Kemenangan 12
  • Ganjaran yang dimenangi ialah 70, tidak termasuk bonus tiket ke-5, ke-7, ke-9.
  • Anda boleh menggunakan ganjaran ini untuk bertaruh pada semua permainan [kecuali loteri dan P2P], pemain hanya perlu memenuhi amaun pertaruhan [3x] untuk membuat pengeluaran.

  • Pemain dikehendaki menghubungi kami untuk mendapatkan ganjaran kemenangan. Selepas ganjaran dituntut, rentak kemenangan anda akan menjadi sifar secara automatik.

  • Jika anda ingin memenangi rentak 16 jenis Lay Correct Score secara berturut-turut dalam permainan yang sama, pertaruhan minimum ialah amaun MYR/SGD/USDT 50. Jika anda berjaya, anda akan mendapat bonus tambahan sebanyak MYR/SGD/USDT 688.

  • Setiap ahli hanya boleh memohon tawaran ini sekali sahaja. Ini bermakna anda hanya boleh mengambil bahagian dengan hanya satu nama, satu nombor akaun, satu alamat IP, satu akaun bank untuk pengeluaran.

  • Jika didapati ahli membuat lebih dari satu akaun, MAS8 berhak untuk menghentikan akaun tersebut, dan kredit akan hilang secara kekal.

  Promo berakhir pada:

  Rebat Buku Sukan Harian 0.5% Tanpa Had

  • Promosi ini terbuka untuk semua pemain aktif MAS8.

  • Tiada had dan tiada peralihan.

  • Tiada pembayaran maksimum.

  • Semua pemain MAS8 berhak mendapat rebat 0.5% berdasarkan jumlah keseluruhan taruhan mereka dalam buku sukan MAS8 sahaja.

  • Semua pertaruhan undian, pertaruhan tidak sah, pertaruhan yang dibuat pada kedua-dua hasil dan pertaruhan di bawah kemungkinan HK 0,2 tidak diambil dalam pengiraan perolehan.

  • Potongan harga harian akan dimasukkan ke dompet utama pemain MAS8 pada keesokan harinya selepas jam 14:00 (GMT +8) dan seterusnya.

  • Promosi ini boleh digabungkan dengan bonus deposit yang ada. Walau bagaimanapun, syarat rollover untuk tuntutan bonus deposit akan ditolak dari jumlah yang dipertaruhkan.

  • Semua tawaran pelanggan terhad kepada satu per orang, keluarga, alamat rumah tangga, alamat e-mel, nombor telefon, nombor akaun pembayaran yang sama, alamat IP dan komputer bersama, mis. perpustakaan awam atau tempat kerja. Kami berhak untuk menarik ketersediaan sebarang tawaran atau semua tawaran kepada mana-mana pelanggan atau sekumpulan pelanggan pada bila-bila masa dan mengikut budi bicara mutlak kami. Tawaran hanya berlaku untuk pelanggan yang telah membuat deposit wang sebenar / sebenar dengan MAS8. MAS8 berhak untuk meminda, membatalkan, menuntut semula atau menolak sebarang promosi mengikut budi bicara sendiri.

  * Pada masa yang sama taruhan pemain pada (Banker / Pemain, Besar / Kecil, Hitam / Putih, ganjil / genap, dan lain-lain) tidak termasuk sebagai pengiraan rollover.

  * Taruhan pemain pada rolet lebih daripada 18 nombor atau RED Besar / Hitam Kecil, dll tidak dikira sebagai rollover.

  * Tidak ada rebat Komisen yang berhak setelah anda mendapat bonus ini.

  * Jika didapati ahli membuat lebih dari satu akaun, MAS8 berhak untuk menghentikan akaun tersebut, dan kredit akan hilang secara kekal.

  Promo berakhir pada:

  Rebat Kasino Daliy Lives 0.5% Tanpa Had

  • Promosi ini terbuka untuk semua pemain aktif MAS8.

  • Tiada had dan tiada peralihan.

  • Tiada pembayaran maksimum.

  • Semua pemain MAS8 berhak mendapat rebat 0,5% berdasarkan jumlah keseluruhan yang dipertaruhkan dalam permainan terpilih MAS8 Lives Casino.

  • Semua pertaruhan undian, pertaruhan tidak sah, pertaruhan yang dibuat pada kedua-dua hasil tidak diambil dalam pengiraan pusing ganti.

  • Potongan harga harian akan dimasukkan ke dompet utama pemain MAS8 pada keesokan harinya selepas jam 14:00 (GMT +8) dan seterusnya.

  • Promosi ini boleh digabungkan dengan bonus deposit yang ada. Walau bagaimanapun, syarat rollover untuk tuntutan bonus deposit akan ditolak dari jumlah yang dipertaruhkan.

  • Semua tawaran pelanggan terhad kepada satu per orang, keluarga, alamat rumah tangga, alamat e-mel, nombor telefon, nombor akaun pembayaran yang sama, alamat IP dan komputer bersama, mis. perpustakaan awam atau tempat kerja. Kami berhak untuk menarik ketersediaan sebarang tawaran atau semua tawaran kepada mana-mana pelanggan atau sekumpulan pelanggan pada bila-bila masa dan mengikut budi bicara mutlak kami. Tawaran hanya berlaku untuk pelanggan yang telah membuat deposit wang sebenar / sebenar dengan MAS8. MAS8 berhak untuk meminda, membatalkan, menuntut semula atau menolak sebarang promosi mengikut budi bicara sendiri.

  * Pada masa yang sama taruhan pemain pada (Banker / Pemain, Besar / Kecil, Hitam / Putih, ganjil / genap, dan lain-lain) tidak termasuk sebagai pengiraan rollover.

  * Taruhan pemain pada rolet lebih daripada 18 nombor atau RED Besar / Hitam Kecil, dll tidak dikira sebagai rollover.

  * Tidak ada rebat Komisen yang berhak setelah anda mendapat bonus ini.

  * Jika didapati ahli membuat lebih dari satu akaun, MAS8 berhak untuk menghentikan akaun tersebut, dan kredit akan hilang secara kekal.

  Promo berakhir pada:

  5% UNLIMITED CLAIM BONUS (FOR SLOT GAME)

  • Promosi ini terbuka untuk semua ahli Mas8 .

  • PROMOSI INI HANYA UNTUK SLOT GAME SAHAJA.

  • Mas8 akan menghadiahkan bonus 5% untuk ahli dengan tambah nilai MYR/SGD 30 dan ke atas.

  • Bonus akan dikreditkan ke dalam akaun ahli dalam masa 15 minit selepas semakan dan pengesahan.

  • Amaun maksimum bonus hanya sehingga MYR/SGD 118.

  • Anda tidak layak menikmati rebat komisen selepas anda menuntut bonus ini.

  • Ahli hanya boleh menikmati satu bonus aktif pada satu-satu masa. Untuk menuntut bonus lain, bonus aktif semasa, anda perlu menyelesaikan aktiviti semasa atau menutupnya terlebih dahulu.

  • Ahli hendaklah memenuhi syarat ‘pergulingan’ (rollover) yang ditetapkan oleh Mas8 sebelum membuat pengeluaran terlebih dahulu.

  • Contoh: Bonus 5% + Deposit MYR/SGD 100
   Rollover: MYR/SGD 105 x 1 Rollover = MYR/SGD 105

  • Promosi ini boleh digabungkan dengan bonus deposit sedia ada. Walau bagaimanapun, syarat ‘pergulingan’ untuk tuntutan bonus deposit akan ditolak daripada jumlah amaun yang dipertaruhkan.

  • Semua tawaran pelanggan adalah terhad kepada satu atau setiap orang sahaja, termasuk satu keluarga, alamat isi rumah, alamat e-mel, nombor telefon, nombor akaun pembayaran yang sama, alamat IP dan komputer kongsi yang sama, misalnya komputer di tempat awam atau tempat kerja. Kami berhak untuk menarik balik sebarang tawaran atau semua tawaran kepada mana-mana ahli atau kumpulan ahli pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlak kami. Tawaran hanya sah untuk ahli yang telah membuat deposit wang sebenar dengan Mas8.

  • Mas8 berhak untuk meminda, membatalkan, menuntut semula atau membatalkan sebarang promosi mengikut budi bicara mutlak kami.

  >

  Promo berakhir pada:

  2% Bonus Deposit Tanpa Had

  • Promosi ini dibuka untuk semua ahli Laman Gaming Dalam Talian MAS8.

  • MAS8 akan memberikan bonus 2% untuk ahli tersebut dengan nilai tambah MYR 30 ke atas.

  • Bonus akan dikreditkan dalam masa 15 minit setelah pemeriksaan dan pengesahan.

  • Maksimum bonus hanya sehingga MYR 88.

  • Ahli hanya dapat satu bonus aktif pada satu-satu masa. Untuk menuntut bonus lain, bonus aktif semasa mesti diselesaikan atau ditutup terlebih dahulu.

  • Anggota harus memenuhi peralihan yang relevan di laman web Taruhan Kasino & Sukan Dalam Talian MAS8 sebelum meminta penarikan.

  • Contoh: Bonus 2% + Deposit MYR50
   Rollover: MYR51 x 1 Rollover = MYR 51

  • Sebarang tempat pertaruhan di dua sisi bertentangan atau undian tidak akan diambil kira dalam perhitungan atau tidak diambil kira untuk keperluan rollover.

  • Promosi ini hanya tersedia untuk tuntutan sekali sahaja untuk setiap penambahan.

  • MAS8 berhak mengubah, mengubah atau menghentikan promosi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

  * Permainan Meja Baccarat, Poker, Hunt Fish, Loteri 4D & Semua Platform tidak termasuk dalam keperluan penggulingan ini.

  * Pada masa yang sama taruhan pemain (Banker / Pemain, Besar / Kecil, Hitam / Putih, ganjil / genap, dan lain-lain) tidak disertakan sebagai pengiraan rollover.

  * Taruhan pemain pada rolet lebih daripada 18 nombor atau MERAH Besar / Hitam Kecil, dll tidak dikira sebagai rollover.

  * Tidak ada rebat Komisen yang berhak setelah anda menuntut bonus ini.

  * Jika didapati ahli membuat lebih dari satu akaun, MAS8 berhak untuk menghentikan akaun tersebut, dan kredit akan hilang secara kekal.

  Promo berakhir pada:

  Permainan Mini Jackpot 3D & 4D

  • Permainan Mini ini Dibuka Untuk SEMUA Ahli Laman web Pertaruhan Kasino & Sukan Dalam Talian MAS8.

  • Anggota MAS8 yang memiliki Tiket Jackpot layak untuk Bergabung dalam Permainan 3D & 4D.

  • Hasil untuk 3D & 4D MAS8 akan menarik dua nombor set baru yang lain.

  • Hadiah Menang 4D RM108

  • Hadiah Menang 3D RM68

  • Contoh: -

  • Hasil 4D: 3579

  • Hasil 3D: 467

  • Sekiranya Tiket Jackpot Anggota 4 Digit terakhir adalah 3579 berarti dapat RM108

  • Sekiranya Tiket Jackpot Anggota 3 digit terakhir adalah467 bermaksud dapat RM68

  * Dapatkan Tiket Anda Sekarang dengan Hanya Deposit Minimum RM100 atau SGD 50!

  * Tidak ada rebat Komisen yang berhak setelah anda menuntut bonus ini.

  Promo berakhir pada:

  Selamat Hari Lahir kepada Anda

  • Promosi ini dibuka untuk semua ahli aktif MAS8.

  • Bonus untuk ahli ulang tahun kami ~ RM68

  • Untuk memenuhi syarat, ahli harus minimum 6 kali deposit atau lebih tinggi dengan MAS8.

  • deposit 6 kali dalam tempoh 5 hari sebelum dan 5 hari setelah tarikh lahir.

  • Nama Profil dan Tarikh Lahir Profil Ahli mesti sama dengan Kad Pengenalan semasa menghantar untuk pengesahan.

  • Ahli akan menerima Bonus Ulang Tahun mereka setelah Kad Pengenalan disahkan oleh MAS8.

  • Sebarang penebusan bonus dalam tempoh tersebut tidak akan dikenali.

  • Jumlah bonus harus digulirkan 1 kali sebelum penarikan dapat dilakukan.

  • Untuk menebus bonus, ahli yang berkelayakan mesti menghubungi perkhidmatan pelanggan kami dalam jam 9 pagi hingga 18:00.

  • Ahli hanya boleh menuntut bonus ulang tahun sekali setahun.

  • Terma & Syarat Umum Promosi berlaku.

  * Tidak ada rebat Komisen yang berhak setelah anda menuntut bonus ini.

  * Pada masa yang sama taruhan pemain (Banker / Pemain, Besar / Kecil, Hitam / Putih, ganjil / genap, dan lain-lain) tidak disertakan sebagai pengiraan rollover.

  * Taruhan pemain pada rolet lebih daripada 18 nombor atau MERAH Besar / Hitam Kecil, dll tidak dikira sebagai rollover.

  * Jika didapati ahli membuat lebih dari satu akaun, MAS8 berhak untuk menghentikan akaun tersebut, dan kredit akan hilang secara kekal.

  Promo berakhir pada:

  Ganjaran Daftar Masuk Harian

  • Tempoh program Ganjaran Daftar Masuk Harian adalah dari 06 JUNE 20 dan seterusnya.

  • Acara promosi ini terbuka untuk semua ahli MYR / SGD MAS8.

  • Ahli mesti terus-menerus mendaftar masuk di MAS8 setiap hari untuk menuntut kredit percuma LENGKAP, jika melewatkan satu hari, anda perlu mulakan dari awal lagi.

  • Ahli mesti membuat tuntutan sendiri atas ganjaran kredit, jika tidak selepas TIGA HARI kredit percuma akan hilang.

  • Ahli dikehendaki menyimpan deposit RM50 setiap bulan ke akaun aktif untuk pengeluaran.

  • Ganjaran daftar masuk harian harus berganti x3 sebelum pengeluaran.

  • Tidak ada rebat Komisen yang berhak setelah anda menuntut bonus ini.

  • Syarikat berhak, pada bila-bila masa dan tanpa pemberitahuan sebelumnya, untuk menghapus atau menonaktifkan kelayakan pengguna mana pun budi bicara mutlak.

  Promo berakhir pada:

  Roda Putar Bertuah

  • Lucky Spin Wheel terbuka untuk semua ahli MAS8.

  • Bonus Beruntung Beruntung Ini Sah Dalam 7 Hari.

  • Deposit minimum hanya dengan MYR 100 atau SGD 100 setiap putaran.

  • Pemain berhak mengambil "tangkapan skrin" pada putaran roda yang telah mereka perolehi. Setelah membuat pengesahan, kami kemudian akan memberi ganjaran dengan bonus masing-masing.

  • Kredit akan dikreditkan secara automatik ke akaun ahli apabila ahli mendapat hadiah.

  • Jumlah bonus harus digulirkan 1 kali ganda untuk menarik diri.

  • MAS8 berhak mengubah atau menghentikan promosi ini pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

  • Semua tawaran ahli terhad kepada 1 orang, 1 akaun ahli, 1 keluarga, 1 alamat rumah, 1 alamat ip , 1 alamat e-mel, 1 nombor telefon, 1 nombor akaun pembayaran yang sama, tanpa berkongsi komputer. Sekiranya berlaku persekutuan atau penggunaan beberapa akaun, semua bonus akan dibatalkan dan dana akan hilang.

  • MAS8 berhak untuk membatalkan promosi ini pada bila-bila masa, baik untuk semua pemain atau pemain individu.

  • MAS8 berhak mengubah, mengubah atau menghentikan promosi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

  * Taruhan pemain pada rolet lebih daripada 18 nombor atau MERAH Besar / Hitam Kecil, dll tidak dikira sebagai rollover.

  * Tidak ada rebat Komisen yang berhak setelah anda menuntut bonus ini.

  * Jika didapati ahli membuat lebih dari satu akaun, MAS8 berhak untuk menghentikan akaun, dan kredit akan dibekukan secara kekal.

  Promo berakhir pada:

  Tanpa Bonus

  • Promosi ini dibuka untuk semua pemain aktif MAS8.

  • MAS8 tidak akan memberikan bonus bagi mereka yang mempunyai nilai tambah dengan MYR 30 ke atas.

   < / li>
  • Promosi ini akan dikreditkan dalam 15 minit setelah pemeriksaan dan pengesahan.

  • Anggota harus memenuhi peralihan yang relevan di laman web MAS8 sebelum meminta penarikan.

  • Contoh: Tanpa Bonus + Deposit MYR50
   Rollover: MYR50 x 1 Rollover = MYR 50

  • Sebarang pertaruhan di Laman Web MAS8 diletakkan di dua sisi bertentangan atau undian tidak akan diambil kira dalam pengiraan atau tidak diperhitungkan keperluan rollover.

  • MAS8 berhak mengubah, mengubah atau menghentikan promosi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

  * Tidak ada rebat Komisen yang berhak setelah anda menuntut bonus ini.

  * Pada masa yang sama taruhan pemain (Banker / Pemain, Besar / Kecil, Hitam / Putih, ganjil / genap, dan lain-lain) tidak disertakan sebagai pengiraan rollover.

  * Taruhan pemain pada rolet lebih daripada 18 nombor atau MERAH Besar / Hitam Kecil, dll tidak dikira sebagai rollover.

  * Jika didapati ahli membuat lebih dari satu akaun, MAS8 berhak untuk menghentikan akaun tersebut, dan kredit akan hilang secara kekal.

  Promo berakhir pada:

  Rujuk Bonus Rakan

  • BONUS Ganjaran = 30%
   ROLLOVER = 1
   BONUS MAKSIMUM = MYR / SGD 188

  • Promosi ini dibuka untuk semua ahli aktif MAS8.

  • Refferal mesti menukar keperluan tertentu sebelum permintaan penarikan.

  • Setiap pemain hanya dibenarkan memiliki satu akaun berdaftar di MAS8. Sekiranya kami mengetahui pemain membuat lebih dari satu akaun, (Sebelum membuat banyak akaun, pemain harus menghubungi salah satu wakil sembang langsung kami dan meminta untuk membuat banyak akaun). Jika tidak, MAS8 akan menganggap akaun ini sebagai akaun organisasi. Dan MAS8 berhak untuk menghentikan akaun, dan kredit akan dibekukan secara kekal.

  • Rujukan & Penyebut Harga tidak boleh memiliki IP yang sama atau rumah tangga yang sama.

  • Bonus ganjaran refferal perlu menuntut dalam masa satu minggu setelah rakan sebagai ahli kami, selepas bonus bonus satu minggu tidak dibenarkan untuk menuntut.

  • MAS8 berhak mengubah & menghentikan promosi ini, kapan saja dan tanpa pemberitahuan sebelumnya.

  • Tidak ada rebat Komisen yang berhak setelah anda menuntut bonus ini.

  • Terma & Syarat Promosi Umum berlaku.

  Promo berakhir pada:

  Rebat Kerugian Mingguan Hingga MYR / SGD388

  • Terma & Syarat: -

  • Rebat dikira berdasarkan kerugian deposit bersih setelah ditolak bonus & pengeluaran untuk pertaruhan mingguan pada semua produk laman web mulai Isnin 12 : 00 PAGI - Ahad 11:59 PTG. Tidak ada rebat kerugian untuk kemenangan pada deposit anda.

  • Rebat dikira secara automatik oleh sistem dan dimasukkan ke dompet utama Ahli sebelum jam 6 petang (18:00 GMT + 8) pada hari Selasa pada minggu berikutnya.

  • Kehilangan minimum SGD / MYR 100 sahaja boleh menuntut rebat kehilangan ini, Amaun tuntutan maksimum adalah hingga SGD / MYR 388 .

  • Diperlukan 1 x rollover untuk pengeluaran rebat kerugian.

  • Contoh:
   Jumlah Deposit Mingguan 2000 - Jumlah Bonus Mingguan 200 - Jumlah Pengeluaran Mingguan 300 = Jumlah Kerugian 1500
   $ 1500 Kerugian x Rebat Kerugian 2% = $ 30

  • Bonus yang ditawarkan bertujuan untuk tujuan rekreasi, terhad kepada 1 orang, 1 keluarga, 1 alamat, 1 alamat IP, 1 alamat e-mel, 1 nombor telefon, 1 akaun perbankan deposit & pengeluaran, tanpa berkongsi komputer & 1 akaun berdaftar. Sebarang pelanggaran yang disyaki atau didapati akan dikenakan dana, bonus yang diberikan & kemenangan akan dibatalkan & dilucutkan atas budi bicara MAS8.

  • JIKA mana-mana anggota bertekad untuk bertaruh dalam permainan 4D dan Nombor, syarikat berhak untuk menangguhkan semua kemenangan pada 4D dan permainan Nombor.

  • MAS8 berhak mengubah, mengubah atau menghentikan promosi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

  • Tidak ada rebat Komisen yang berhak setelah anda menuntut bonus ini.

  • Terma & Syarat Umum Promosi berlaku.

  Promo berakhir pada:

  10% Tambah Nilai Harian Bola Sepak

  • Bonus Tambah Nilai Harian Bola Sepak 10% ini terbuka kepada semua Ahli MAS8.

  • Promosi ini hanya sah untuk permainan bola sepak sahaja.

  • Promosi ini hanya boleh  dituntut sekali sahaja dalam sehari.

  • Bonus Tambah Nilai Harian Bola Sepak 10% akan dikreditkan selepas anda membuat deposit minimum MYR/SGD 50 & ke atas.

  • Promosi bonus ini adalah tertakluk kepada keperluan rollover (gulingan) 3 kali.

  •  Contoh:

  • Deposit : MYR/SGD 100 + 10% = MYR/SGD 110

  • Rollover : MYR/SGD 110 x 3 Rollover = MYR/SGD 330

  • Amaun maksimum bonus ini hanya sehingga MYR/SGD 236.

  • Promosi bonus ini adalah untuk diggunakan dalam permainan bola sepak.Untuk pertaruhan Sportsbook, keperluan gulingan bonus adalah berdasarkan % bonus yang dipilih dan daripada pertaruhan pada odds 1.50 dan ke atas.

  • Promosi ini tidak boleh digunakan dengan mana-mana promosi lain yang sedia ada.

  • Setiap pemain hanya dibenarkan menggunakan satu akaun berdaftar di MAS8. Jika anda didapati menggunakan lebih daripada satu akaun, MAS8 berhak menamatkan akaun anda dan membekukan kredit anda selama-lamanya.

  Promo berakhir pada:

  5% Tambah Nilai Harian Bola Sepak

  • Bonus Tambah Nilai Harian Bola Sepak 5% ini terbuka kepada semua Ahli MAS8.

  • Promosi ini hanya sah untuk permainan bola sepak sahaja.

  • Promosi ini hanya boleh  dituntut sekali sahaja dalam sehari.

  • Bonus Tambah Nilai Harian Bola Sepak 10% akan dikreditkan selepas anda membuat deposit minimum MYR/SGD 50 & ke atas.

  • Promosi bonus ini adalah tertakluk kepada keperluan rollover (gulingan) 1 kali.

  • Contoh:

  • Deposit : MYR/SGD 100 + 5% = MYR/SGD 105

  • Rollover : MYR/SGD 105 x 1 Rollover = MYR/SGD 105

  • Amaun maksimum bonus ini hanya sehingga MYR/SGD 129.

  • Promosi bonus ini adalah untuk diggunakan dalam permainan bola sepak.Untuk pertaruhan Sportsbook, keperluan gulingan bonus adalah berdasarkan % bonus yang dipilih dan daripada pertaruhan pada odds 1.50 dan ke atas.

  • Promosi ini tidak boleh digunakan dengan mana-mana promosi lain yang sedia ada.

  • Setiap pemain hanya dibenarkan menggunakan satu akaun berdaftar di MAS8. Jika anda didapati menggunakan lebih daripada satu akaun, MAS8 berhak menamatkan akaun anda dan membekukan kredit anda selama-lamanya.

  Promo berakhir pada:

  160% WELCOME BONUS FOR SPORTSBOOK

  Minimum Deposit Bonus (100% up to) Rollover
  MYR 50
  MYR 411
  x20
  • Promosi ini sah untuk semua ahli baharu dengan deposit pertama untuk Sportsbook sahaja.

  • Deposit minimum ialah MYR 50 & ke atas, dan bonus maksimum adalah sehingga MYR 411.

  • Promosi ini hanya untuk AHLI BARU sahaja.

  • Promosi ini hanya sah untuk pertaruhan dalam Sportsbook melalui platform M-Sport dan S-Sport.

  • Ahli hanya boleh menikmati satu bonus aktif pada satu-satu masa sahaja. Untuk menuntut bonus yang lain, bonus aktif semasa perlu diselesaikan atau ditutup terlebih dahulu.

  • romosi bonus ini tertakluk kepada keperluan Rollover (pergulingan) 20x kali.

  • CONTOH:

  • Deposit : MYR 100 + 160% = MYR 260

  • Rollover : MYR 260 x 20 Rollover = MYR 5200

  • Mana-mana pertaruhan pada dua bahagian yang bertentangan atau keputusan seri tidak akan diambil kira dalam pengiraan keperluan pergulingan.

  • Untuk pertaruhan Sportsbook, peralihan bonus adalah berdasarkan % bonus yang dipilih dan daripada pertaruhan pada “odds” 1.50 dan ke atas.

  • Mas8 mempunyai hak untuk mengubah suai, menukar atau menamatkan promosi tanpa notis terlebih dahulu.

  • Setiap pemain hanya dibenarkan mempunyai satu akaun berdaftar di Mas8. Jika kami mendapati pemain mencipta lebih daripada satu akaun, Mas8 berhak untuk menamatkan akaun dan kredit akan dibekukan selama-lamanya.

  • Terma & Syarat Am Promosi dikenakan.

  Promo berakhir pada:

  Rebat Buku Sukan Harian 0.5% Tanpa Had

  • Promosi ini terbuka untuk semua pemain aktif MAS8.

  • Tiada had dan tiada peralihan.

  • Tiada pembayaran maksimum.

  • Semua pemain MAS8 berhak mendapat rebat 0.5% berdasarkan jumlah keseluruhan taruhan mereka dalam buku sukan MAS8 sahaja.

  • Semua pertaruhan undian, pertaruhan tidak sah, pertaruhan yang dibuat pada kedua-dua hasil dan pertaruhan di bawah kemungkinan HK 0,2 tidak diambil dalam pengiraan perolehan.

  • Potongan harga harian akan dimasukkan ke dompet utama pemain MAS8 pada keesokan harinya selepas jam 14:00 (GMT +8) dan seterusnya.

  • Promosi ini boleh digabungkan dengan bonus deposit yang ada. Walau bagaimanapun, syarat rollover untuk tuntutan bonus deposit akan ditolak dari jumlah yang dipertaruhkan.

  • Semua tawaran pelanggan terhad kepada satu per orang, keluarga, alamat rumah tangga, alamat e-mel, nombor telefon, nombor akaun pembayaran yang sama, alamat IP dan komputer bersama, mis. perpustakaan awam atau tempat kerja. Kami berhak untuk menarik ketersediaan sebarang tawaran atau semua tawaran kepada mana-mana pelanggan atau sekumpulan pelanggan pada bila-bila masa dan mengikut budi bicara mutlak kami. Tawaran hanya berlaku untuk pelanggan yang telah membuat deposit wang sebenar / sebenar dengan MAS8. MAS8 berhak untuk meminda, membatalkan, menuntut semula atau menolak sebarang promosi mengikut budi bicara sendiri.

  * Pada masa yang sama taruhan pemain pada (Banker / Pemain, Besar / Kecil, Hitam / Putih, ganjil / genap, dan lain-lain) tidak termasuk sebagai pengiraan rollover.

  * Taruhan pemain pada rolet lebih daripada 18 nombor atau RED Besar / Hitam Kecil, dll tidak dikira sebagai rollover.

  * Tidak ada rebat Komisen yang berhak setelah anda mendapat bonus ini.

  * Jika didapati ahli membuat lebih dari satu akaun, MAS8 berhak untuk menghentikan akaun tersebut, dan kredit akan hilang secara kekal.

  Promo berakhir pada:

  100% WELCOME BONUS FOR CASINO

  Minimum Deposit Bonus (100% up to) Rollover
  MYR 50
  MYR582
  x20
  • Promosi ini terbuka kepada semua ahli baharu dengan deposit pertama bagi Live Casino.

  • Deposit minimum ialah MYR 50 dan ke atas dan bonus maksimum ialah MYR 582.

  • Promosi ini hanya untuk AHLI BARU sahaja.

  • Promosi ini sah untuk semua pembekal kasino, kecuali ALLBET.

  • Anda hanya boleh menikmati satu bonus aktif pada satu-satu masa sahaja.Untuk menuntut bonus lain, bonus aktif semasa mesti diselesaikan atau ditutup terlebih dahulu.

  • Bonus memerlukan syarat 20x (deposit + bonus) keperluan pergulingan (rollover).  Pertaruhan pada mana-mana permainan kasino adalah sah untuk keperluan pertaruhan ini.  Semua permainan baccarat dan permainan rolet hanya menyumbang 25% kepada syarat pergulingan.

  • Amaun bonus deposit perlu diguling 20 kali sebelum pengeluaran atau pemindahan.  Sila rujuk kepada contoh di bawah untuk struktur pembayaran bonus dan syarat pergulingan.

  • CONTOH:

  • Deposit :Rm50

  • Bonus : MYR 50 + 100% = MYR 100

  • Rollover : MYR 100 x 20 Rollover = MYR 2000

  • Sebarang pertaruhan bertentangan atau seri tidak akan diambil kira dalam pengiraan syarat keperluan pergulingan(rollover).

  • Setiap pemain hanya dibenarkan untuk menggunakan satu akaun berdaftar di Mas8.  Jika kami mendapati pemain menggunakan lebih daripada satu akaun, Mas8 berhak menamatkan akaun tersebut dan kredit akan dibekukan selama-lamanya.

  • Mas8 berhak mengubah suai, menukar atau menamatkan promosi ini tanpa notis terlebih dahulu.

  • Promosi ini turut tertakluk pada  Terma & Syarat am yang lain.

  Promo berakhir pada:

  Rebat Kasino Daliy Lives 0.5% Tanpa Had

  • Promosi ini terbuka untuk semua pemain aktif MAS8.

  • Tiada had dan tiada peralihan.

  • Tiada pembayaran maksimum.

  • Semua pemain MAS8 berhak mendapat rebat 0,5% berdasarkan jumlah keseluruhan yang dipertaruhkan dalam permainan terpilih MAS8 Lives Casino.

  • Semua pertaruhan undian, pertaruhan tidak sah, pertaruhan yang dibuat pada kedua-dua hasil tidak diambil dalam pengiraan pusing ganti.

  • Potongan harga harian akan dimasukkan ke dompet utama pemain MAS8 pada keesokan harinya selepas jam 14:00 (GMT +8) dan seterusnya.

  • Promosi ini boleh digabungkan dengan bonus deposit yang ada. Walau bagaimanapun, syarat rollover untuk tuntutan bonus deposit akan ditolak dari jumlah yang dipertaruhkan.

  • Semua tawaran pelanggan terhad kepada satu per orang, keluarga, alamat rumah tangga, alamat e-mel, nombor telefon, nombor akaun pembayaran yang sama, alamat IP dan komputer bersama, mis. perpustakaan awam atau tempat kerja. Kami berhak untuk menarik ketersediaan sebarang tawaran atau semua tawaran kepada mana-mana pelanggan atau sekumpulan pelanggan pada bila-bila masa dan mengikut budi bicara mutlak kami. Tawaran hanya berlaku untuk pelanggan yang telah membuat deposit wang sebenar / sebenar dengan MAS8. MAS8 berhak untuk meminda, membatalkan, menuntut semula atau menolak sebarang promosi mengikut budi bicara sendiri.

  * Pada masa yang sama taruhan pemain pada (Banker / Pemain, Besar / Kecil, Hitam / Putih, ganjil / genap, dan lain-lain) tidak termasuk sebagai pengiraan rollover.

  * Taruhan pemain pada rolet lebih daripada 18 nombor atau RED Besar / Hitam Kecil, dll tidak dikira sebagai rollover.

  * Tidak ada rebat Komisen yang berhak setelah anda mendapat bonus ini.

  * Jika didapati ahli membuat lebih dari satu akaun, MAS8 berhak untuk menghentikan akaun tersebut, dan kredit akan hilang secara kekal.

  Promo berakhir pada:

  100% WELCOME BONUS FOR SLOTS

  Minimum Deposit Bonus (100% up to) Rollover
  MYR 50
  MYR 582
  x20
  • Promosi ini terbuka kepada semua  ahli baharu dengan deposit pertama bagi Slot Game sahaja.

  • Deposit minimum ialah MYR 50 dan ke atas, dan bonus maksimum ialah MYR 582.

  • Promosi ini hanya untuk AHLI BARU sahaja.

  • Promosi bonus ini tertakluk pada syarat 20x kali keperluan pergulingan (rollover)

  • CONTOH:

  • Bonus : MYR 50 + 100% = MYR 100

  • Rollover : MYR 100 x 20 Rollover = MYR 2000

  • Ahli hanya boleh mempunyai satu bonus aktif pada satu-satu masa.  Untuk menuntut bonus lain, bonus aktif semasa perlu diselesaikan atau ditutup terlebih dahulu.

  • Setiap pemain hanya dibenarkan mempunyai satu akaun berdaftar di Mas8.  Jika kami mendapati pemain menggunakan lebih daripada satu akaun, Mas8 berhak menamatkan akaun tersebut dan kredit akan dibekukan selama-lamanya.

  • Mas8 mempunyai hak untuk mengubah suai, menukar atau menamatkan promosi ini tanpa notis terlebih dahulu.

  • Promosi ini turut tertakluk pada Terma & Syarat am yang lain.

  Promo berakhir pada:

  Play any slot games and receive up to 1.3% instant rebate

  Make the most out of your Mas8 Slots experience with our latest offering

  VIP Level Instant Rebates
  Crown 1.30%
  Diamond 1.10%
  Gold 0.90%
  Silver 0.80%
  • Promosi ini sah untuk semua pemain Mas8.

  • Rebat slot pertaruhan untuk pemain adalah berdasarkan tahap VIP mereka di mana ia akan dikreditkan secara automatik ke dalam akaun mereka sebagai tunai.

  • Anda boleh merujuk halaman VIP di sini untuk maklumat lanjut.

  • Rebat tidak memerlukan syarat pertaruhan.

  • Hanya satu akaun bagi setiap pemain dibenarkan. Pemain yang membuka akaun berbilang atau menggunakan akaun penipuan tidak akan layak untuk promosi ini dan dana mereka mungkin dilucutkan, malah akaun dibekukan.

  • Mas8 mempunyai hak untuk meminda, membatalkan, menolak atau menuntut semula sebarang promosi mengikut budi bicara mutlak kami.

  • Mas8 reserves the right to make the final decision.

  • Terma & Syarat am yang lain turut terpakai.

  Promo berakhir pada:

  5% UNLIMITED CLAIM BONUS (FOR SLOT GAME)

  • Promosi ini terbuka untuk semua ahli Mas8 .

  • PROMOSI INI HANYA UNTUK SLOT GAME SAHAJA.

  • Mas8 akan menghadiahkan bonus 5% untuk ahli dengan tambah nilai MYR/SGD 30 dan ke atas.

  • Bonus akan dikreditkan ke dalam akaun ahli dalam masa 15 minit selepas semakan dan pengesahan.

  • Amaun maksimum bonus hanya sehingga MYR/SGD 118.

  • Anda tidak layak menikmati rebat komisen selepas anda menuntut bonus ini.

  • Ahli hanya boleh menikmati satu bonus aktif pada satu-satu masa. Untuk menuntut bonus lain, bonus aktif semasa, anda perlu menyelesaikan aktiviti semasa atau menutupnya terlebih dahulu.

  • Ahli hendaklah memenuhi syarat ‘pergulingan’ (rollover) yang ditetapkan oleh Mas8 sebelum membuat pengeluaran terlebih dahulu.

  • Contoh: Bonus 5% + Deposit MYR/SGD 100
   Rollover: MYR/SGD 105 x 1 Rollover = MYR/SGD 105

  • Promosi ini boleh digabungkan dengan bonus deposit sedia ada. Walau bagaimanapun, syarat ‘pergulingan’ untuk tuntutan bonus deposit akan ditolak daripada jumlah amaun yang dipertaruhkan.

  • Semua tawaran pelanggan adalah terhad kepada satu atau setiap orang sahaja, termasuk satu keluarga, alamat isi rumah, alamat e-mel, nombor telefon, nombor akaun pembayaran yang sama, alamat IP dan komputer kongsi yang sama, misalnya komputer di tempat awam atau tempat kerja. Kami berhak untuk menarik balik sebarang tawaran atau semua tawaran kepada mana-mana ahli atau kumpulan ahli pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlak kami. Tawaran hanya sah untuk ahli yang telah membuat deposit wang sebenar dengan Mas8.

  • Mas8 berhak untuk meminda, membatalkan, menuntut semula atau membatalkan sebarang promosi mengikut budi bicara mutlak kami.

  Promo berakhir pada:

  Permainan Mini Jackpot 3D & 4D

  • Permainan Mini ini Dibuka Untuk SEMUA Ahli Laman web Pertaruhan Kasino & Sukan Dalam Talian MAS8.

  • Anggota MAS8 yang memiliki Tiket Jackpot layak untuk Bergabung dalam Permainan 3D & 4D.

  • Hasil untuk 3D & 4D MAS8 akan menarik dua nombor set baru yang lain.

  • Hadiah Menang 4D RM108

  • Hadiah Menang 3D RM68

  • Contoh: -

  • Hasil 4D: 3579

  • Hasil 3D: 467

  • Sekiranya Tiket Jackpot Anggota 4 Digit terakhir adalah 3579 berarti dapat RM108

  • Sekiranya Tiket Jackpot Anggota 3 digit terakhir adalah467 bermaksud dapat RM68

  * Dapatkan Tiket Anda Sekarang dengan Hanya Deposit Minimum RM100 atau SGD 50!

  * Tidak ada rebat Komisen yang berhak setelah anda menuntut bonus ini.

  Promo berakhir pada:

  2% Bonus Deposit Tanpa Had

  • Promosi ini dibuka untuk semua ahli Laman Gaming Dalam Talian MAS8.

  • MAS8 akan memberikan bonus 2% untuk ahli tersebut dengan nilai tambah MYR 30 ke atas.

  • Bonus akan dikreditkan dalam masa 15 minit setelah pemeriksaan dan pengesahan.

  • Maksimum bonus hanya sehingga MYR 88.

  • Ahli hanya dapat satu bonus aktif pada satu-satu masa. Untuk menuntut bonus lain, bonus aktif semasa mesti diselesaikan atau ditutup terlebih dahulu.

  • Anggota harus memenuhi peralihan yang relevan di laman web Taruhan Kasino & Sukan Dalam Talian MAS8 sebelum meminta penarikan.

  • Contoh: Bonus 2% + Deposit MYR50
   Rollover: MYR51 x 1 Rollover = MYR 51

  • Sebarang tempat pertaruhan di dua sisi bertentangan atau undian tidak akan diambil kira dalam perhitungan atau tidak diambil kira untuk keperluan rollover.

  • Promosi ini hanya tersedia untuk tuntutan sekali sahaja untuk setiap penambahan.

  • MAS8 berhak mengubah, mengubah atau menghentikan promosi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

  * Permainan Meja Baccarat, Poker, Hunt Fish, Loteri 4D & Semua Platform tidak termasuk dalam keperluan penggulingan ini.

  * Pada masa yang sama taruhan pemain (Banker / Pemain, Besar / Kecil, Hitam / Putih, ganjil / genap, dan lain-lain) tidak disertakan sebagai pengiraan rollover.

  * Taruhan pemain pada rolet lebih daripada 18 nombor atau MERAH Besar / Hitam Kecil, dll tidak dikira sebagai rollover.

  * Tidak ada rebat Komisen yang berhak setelah anda menuntut bonus ini.

  * Jika didapati ahli membuat lebih dari satu akaun, MAS8 berhak untuk menghentikan akaun tersebut, dan kredit akan hilang secara kekal.

  Promo berakhir pada:

  Rujuk Bonus Rakan

  • BONUS Ganjaran = 20%
   ROLLOVER = 1
   BONUS MAKSIMUM = MYR / SGD 188

  • Promosi ini dibuka untuk semua ahli aktif MAS8.

  • Refferal mesti menukar keperluan tertentu sebelum permintaan penarikan.

  • Setiap pemain hanya dibenarkan memiliki satu akaun berdaftar di MAS8. Sekiranya kami mengetahui pemain membuat lebih dari satu akaun, (Sebelum membuat banyak akaun, pemain harus menghubungi salah satu wakil sembang langsung kami dan meminta untuk membuat banyak akaun). Jika tidak, MAS8 akan menganggap akaun ini sebagai akaun organisasi. Dan MAS8 berhak untuk menghentikan akaun, dan kredit akan dibekukan secara kekal.

  • Rujukan & Penyebut Harga tidak boleh memiliki IP yang sama atau rumah tangga yang sama.

  • Bonus ganjaran refferal perlu menuntut dalam masa satu minggu setelah rakan sebagai ahli kami, selepas bonus bonus satu minggu tidak dibenarkan untuk menuntut.

  • MAS8 berhak mengubah & menghentikan promosi ini, kapan saja dan tanpa pemberitahuan sebelumnya.

  • Tidak ada rebat Komisen yang berhak setelah anda menuntut bonus ini.

  • Terma & Syarat Promosi Umum berlaku.

  Promo berakhir pada:

  Roda Putar Bertuah

  • Lucky Spin Wheel terbuka untuk semua ahli MAS8.

  • Bonus Beruntung Beruntung Ini Sah Dalam 7 Hari.

  • Deposit minimum hanya dengan MYR 100 atau SGD 100 setiap putaran.

  • Pemain berhak mengambil "tangkapan skrin" pada putaran roda yang telah mereka perolehi. Setelah membuat pengesahan, kami kemudian akan memberi ganjaran dengan bonus masing-masing.

  • Kredit akan dikreditkan secara automatik ke akaun ahli apabila ahli mendapat hadiah.

  • Jumlah bonus harus digulirkan 1 kali ganda untuk menarik diri.

  • MAS8 berhak mengubah atau menghentikan promosi ini pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

  • Semua tawaran ahli terhad kepada 1 orang, 1 akaun ahli, 1 keluarga, 1 alamat rumah, 1 alamat ip , 1 alamat e-mel, 1 nombor telefon, 1 nombor akaun pembayaran yang sama, tanpa berkongsi komputer. Sekiranya berlaku persekutuan atau penggunaan beberapa akaun, semua bonus akan dibatalkan dan dana akan hilang.

  • MAS8 berhak untuk membatalkan promosi ini pada bila-bila masa, baik untuk semua pemain atau pemain individu.

  • MAS8 berhak mengubah, mengubah atau menghentikan promosi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

  * Taruhan pemain pada rolet lebih daripada 18 nombor atau MERAH Besar / Hitam Kecil, dll tidak dikira sebagai rollover.

  * Tidak ada rebat Komisen yang berhak setelah anda menuntut bonus ini.

  * Jika didapati ahli membuat lebih dari satu akaun, MAS8 berhak untuk menghentikan akaun, dan kredit akan dibekukan secara kekal.

  Promo berakhir pada:

  Selamat Hari Lahir kepada Anda

  • Promosi ini dibuka untuk semua ahli aktif MAS8.

  • Bonus untuk ahli ulang tahun kami ~ RM68

  • Untuk memenuhi syarat, ahli harus minimum 6 kali deposit atau lebih tinggi dengan MAS8.

  • deposit 6 kali dalam tempoh 5 hari sebelum dan 5 hari setelah tarikh lahir.

  • Nama Profil dan Tarikh Lahir Profil Ahli mesti sama dengan Kad Pengenalan semasa menghantar untuk pengesahan.

  • Ahli akan menerima Bonus Ulang Tahun mereka setelah Kad Pengenalan disahkan oleh MAS8.

  • Sebarang penebusan bonus dalam tempoh tersebut tidak akan dikenali.

  • Jumlah bonus harus digulirkan 1 kali sebelum penarikan dapat dilakukan.

  • Untuk menebus bonus, ahli yang berkelayakan mesti menghubungi perkhidmatan pelanggan kami dalam jam 9 pagi hingga 18:00.

  • Ahli hanya boleh menuntut bonus ulang tahun sekali setahun.

  • Terma & Syarat Umum Promosi berlaku.

  * Tidak ada rebat Komisen yang berhak setelah anda menuntut bonus ini.

  * Pada masa yang sama taruhan pemain (Banker / Pemain, Besar / Kecil, Hitam / Putih, ganjil / genap, dan lain-lain) tidak disertakan sebagai pengiraan rollover.

  * Taruhan pemain pada rolet lebih daripada 18 nombor atau MERAH Besar / Hitam Kecil, dll tidak dikira sebagai rollover.

  * Jika didapati ahli membuat lebih dari satu akaun, MAS8 berhak untuk menghentikan akaun tersebut, dan kredit akan hilang secara kekal.

  Promo berakhir pada:

  Ganjaran Daftar Masuk Harian

  • Tempoh program Ganjaran Daftar Masuk Harian adalah dari 06 JUNE 20 dan seterusnya.

  • Acara promosi ini terbuka untuk semua ahli MYR / SGD MAS8.

  • Ahli mesti terus-menerus mendaftar masuk di MAS8 setiap hari untuk menuntut kredit percuma LENGKAP, jika melewatkan satu hari, anda perlu mulakan dari awal lagi.

  • Ahli mesti membuat tuntutan sendiri atas ganjaran kredit, jika tidak selepas TIGA HARI kredit percuma akan hilang.

  • Ahli dikehendaki menyimpan deposit RM50 setiap bulan ke akaun aktif untuk pengeluaran.

  • Ganjaran daftar masuk harian harus berganti x3 sebelum pengeluaran.

  • Tidak ada rebat Komisen yang berhak setelah anda menuntut bonus ini.

  • Syarikat berhak, pada bila-bila masa dan tanpa pemberitahuan sebelumnya, untuk menghapus atau menonaktifkan kelayakan pengguna mana pun budi bicara mutlak.

  Promo berakhir pada:

  Rebat Kerugian Mingguan Hingga MYR / SGD388

  • Terma & Syarat: -

  • Rebat dikira berdasarkan kerugian deposit bersih setelah ditolak bonus & pengeluaran untuk pertaruhan mingguan pada semua produk laman web mulai Isnin 12 : 00 PAGI - Ahad 11:59 PTG. Tidak ada rebat kerugian untuk kemenangan pada deposit anda.

  • Rebat dikira secara automatik oleh sistem dan dimasukkan ke dompet utama Ahli sebelum jam 6 petang (18:00 GMT + 8) pada hari Selasa pada minggu berikutnya.

  • Kehilangan minimum SGD / MYR 100 sahaja boleh menuntut rebat kehilangan ini, Amaun tuntutan maksimum adalah hingga SGD / MYR 388 .

  • Diperlukan 1 x rollover untuk pengeluaran rebat kerugian.

  • Contoh:
   Jumlah Deposit Mingguan 2000 - Jumlah Bonus Mingguan 200 - Jumlah Pengeluaran Mingguan 300 = Jumlah Kerugian 1500
   $ 1500 Kerugian x Rebat Kerugian 2% = $ 30

  • Bonus yang ditawarkan bertujuan untuk tujuan rekreasi, terhad kepada 1 orang, 1 keluarga, 1 alamat, 1 alamat IP, 1 alamat e-mel, 1 nombor telefon, 1 akaun perbankan deposit & pengeluaran, tanpa berkongsi komputer & 1 akaun berdaftar. Sebarang pelanggaran yang disyaki atau didapati akan dikenakan dana, bonus yang diberikan & kemenangan akan dibatalkan & dilucutkan atas budi bicara MAS8.

  • JIKA mana-mana anggota bertekad untuk bertaruh dalam permainan 4D dan Nombor, syarikat berhak untuk menangguhkan semua kemenangan pada 4D dan permainan Nombor.

  • MAS8 berhak mengubah, mengubah atau menghentikan promosi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

  • Tidak ada rebat Komisen yang berhak setelah anda menuntut bonus ini.

  • Terma & Syarat Umum Promosi berlaku.

  Promo berakhir pada:

  Tanpa Bonus

  • Promosi ini dibuka untuk semua pemain aktif MAS8.

  • MAS8 tidak akan memberikan bonus bagi mereka yang mempunyai nilai tambah dengan MYR 30 ke atas.

   < / li>
  • Promosi ini akan dikreditkan dalam 15 minit setelah pemeriksaan dan pengesahan.

  • Anggota harus memenuhi peralihan yang relevan di laman web MAS8 sebelum meminta penarikan.

  • Contoh: Tanpa Bonus + Deposit MYR50
   Rollover: MYR50 x 1 Rollover = MYR 50

  • Sebarang pertaruhan di Laman Web MAS8 diletakkan di dua sisi bertentangan atau undian tidak akan diambil kira dalam pengiraan atau tidak diperhitungkan keperluan rollover.

  • MAS8 berhak mengubah, mengubah atau menghentikan promosi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

  * Tidak ada rebat Komisen yang berhak setelah anda menuntut bonus ini.

  * Pada masa yang sama taruhan pemain (Banker / Pemain, Besar / Kecil, Hitam / Putih, ganjil / genap, dan lain-lain) tidak disertakan sebagai pengiraan rollover.

  * Taruhan pemain pada rolet lebih daripada 18 nombor atau MERAH Besar / Hitam Kecil, dll tidak dikira sebagai rollover.

  * Jika didapati ahli membuat lebih dari satu akaun, MAS8 berhak untuk menghentikan akaun tersebut, dan kredit akan hilang secara kekal.

  Promo berakhir pada:

  MAS8 MONTHLY ROLLOVER CHALLENGE

  SLOTS&SPORTS
  • Promosi ini terbuka untuk semua ahli MAS8.

  • Papan keputusan akan dikemas kini pada 03:00PM setiap hari.

  • Keputusan akan diumumkan pada 3 haribulan bulan berikutnya.

  • Keputusan bulanan akan dikira pada akhir bulan.

  • Sekiranya mata GP tidak digunakan dalam setengah tahun, 30% daripadanya akan dipotong.